ΕΚΛΕΙΣΕ Η ΑΕΠΙ!!!

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα τόσο του τύπου όσο και σε ενημερωτικά sites, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακάλεσε οριστικά την άδεια λειτουργίας της Ανεξάρτητης Οντότητας Διαχείρισης του άρθρου 50 του ν. 4481/2017, με την επωνυμία «ΑΕΠΙ – Ελληνική Εταιρεία προς Προστασίαν της Πνευματικής Ιδιοκτησίας Α.Ε.», ύστερα από σχετική εισήγηση του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας, λόγω παραβίασης των υποχρεώσεών της για το χρονικό διάστημα της δραστηριοποίησής της πριν και κατά την έναρξη ισχύος του ν. 4481/2017, οι οποίες τεκμηριώνουν έλλειψη βιωσιμότητας και αδυναμία αποτελεσματικής διαχείρισης των δικαιωμάτων των δικαιούχων.
Η εταιρεία ΑΕΠΙ, η οποία επί ογδόντα χρόνια, σχεδόν μονοπωλιακά, διαχειρίστηκε τα πνευματικά δικαιώματα συνθετών και στιχουργών στην Ελλάδα, είχε οδηγηθεί, εξαιτίας της μη χρηστής διοίκησης και διαχείρισης των μετόχων της και μελών του Διοικητικού της Συμβουλίου σε πλήρες οικονομικό αδιέξοδο, με πολλά εισπραγμένα και μη αποδοθέντα δικαιώματα στους δικαιούχους – τα μέλη της, με οφειλές προς τους δικαιούχους – μέλη από προηγούμενες διανομές, προς τρίτους, προς τους εργαζομένους υπαλλήλους της και προς το Ελληνικό Δημόσιο, στους δε μετόχους και μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για επτά (7) κακουργήματα!!!
Αναμένεται να δημιουργηθεί καινούργιο οργανισμός που θα διαχειρίζεται με τιμιότητα ελπίζουμε τα πνευματικά δικαιώματα, αλλά και την είσπραξη από τα καταστήματα, ραδιοσταθμούς, τηλεοπτικούς σταθμούς και λοιπούς συνεργαζόμενους. 

Share on Google Plus

About Αλέξανδρος Ριχάρδος

    Blogger Comment

Δημοσίευση σχολίου